Atık geri kazanımında hem imalat hem izin lisans tecrübemizle size zaman kazandırmamızı ister misiniz?


 

Tesis yer seçimi nedir, nasıl yapılır?

Kurulacak olan tesislerin yer seçimleri hem ruhsat aşamaları hem de fiili çalışma koşulları (nakliye, hammadde temini, personel bulma, atıksu deşarjları, vb.) açısından çok önemlidir. Doğru yerde kurulan tesislerin uzun ömürlü olmaları, kurulum ve işletme aşamalarında çok daha az pürüzle karşılaşmaları beklenir. 

Fiili kapasite / teorik kapasite nedir?
Bir tesisin teorik ve fiili kapasiteleri birbirinden çok farklıdır. Teorik kapasite izin lisans ve ruhsat aşamalarında mevzuatlardaki gereklilikleri belirlerken, fiili kapasite kurulum ve işletme maliyetlerini etkiler. Bu iki kapasitenin birbirine uyumlu bir şekilde yapılandırılarak yola çıkılması gerekir.  

Teknoloji seçimi nedir?
Teknoloji seçimi imalat sektörü için çok parametreli bir tercihtir. İşletmecinin kısa, orta ve uzun vade planlarına, eldeki finansman kaynaklarına, markalaşma tercihlerine ve hitap edilecek olan müşteri ve ürün grubuna göre değişiklik gösterir.  Doğru teknoloji seçimi işlemeciyi her şeyden önce finans kaynaklarını doğru kullanmasını sağlayarak gereksiz para harcamaktan kurtarır. Her şeyin en pahalısını yapmak sizi başarıya ve kaliteye ulaştırmaz. Doğru olanları yapmanız yeterlidir. 

İş akış şeması nedir?
İş akış şemaları imalat ve hizmet sektörlerinde sıkça kullanılan yapılardır. Üretim sürecinin hangi basamaklardan oluştuğunu, bu basamaklarda gerekli olan hammadde, enerji, su gereksinimlerini, bununla birlikte oluşacak olan katı, sıvı, gaz atıkları belirler. Hizmet sektöründe ise birbirini takip eden iş adımlarını ve kontrol süreçlerini tanımlar. İzin lisans ve ruhsat çalışmalarında temel dokümanlardan birisidir. Çok dikkatli ve geniş bir çerçeveden hazırlanması işletmecinin haklarını korur.  

Bir tesis ne zaman kurulmaz?
Tesisler ekonomik işletmelerdir, değer ve istihdam yaratması karşılığında kar etmesi beklenir. Bu şartlardan birisi dahi sağlanmadığında tesis kurulumu planları her üç bileşeninde çakıştığı bir zamana ertelenmelidir. Yer seçimi, teknoloji seçimi, ekonomik fayda, ürün ve müşteri gurubu seçimleri doğru yapılmalı, fizibilite raporları doğru hazırlanmalıdır. Ülke ve dünya makro ekonomik verileri filtrelenerek sektör ve coğrafi bölge ihtiyaçları iyi belirlenmelidir. 

Atık Geri kazanımında ÇED raporunun önemi?
Ekol Danışmanlık Geri Kazanım Tesisi Kurulum Danışmanlığı kapsamında ne iş yapar?

Ekol danışmanlık mali ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarınız yaparak, yer seçimi, teknoloji seçimi, ürün ve müşteri analizi, fiili çalışma sonucu kar zarar durumunuzu sektör standartlarınızla karşılaştırarak, yatırımınız için doğru olan seçimleri yapmanıza yardımcı olur. Yatırma karar vermeniz durumunda ÇED raporlarınızı hazırlayarak yararlanabileceğiniz teşvikleri belirleyip, teşvik süreçlerinizi yönetir, kurulum ve imalat konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri aktarır. İzin lisans ve ruhsat çalışmalarını yürüterek sizin sıfırdan kontak çevirdiğiniz ana kadar yanınızda olur.