İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı nedir?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Sıhhi ve Gayrı Sıhhi olmak üzere iki sınıftır. Mevzuatlar kapsamında detaylı olarak hangi iş guruplarının hangi sınıfta olduğu belirlenmiştir. İşyerinizin bulunduğu yere göre Belediye, Organize Sanayi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel idare, vb. kurumlar tarafından düzenlenebilir. İş yerinizi bu ruhsat olmadan açık tutamaz işletmezsiniz. Her iş yeri sahibi mevzuattaki yerine göre ruhsat almak zorundadır.

Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatlarında hangi belgeler istenir?

Çalışma alanına göre değişmekle birlikte aşağıdaki evraklar istenir.

ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi veya ÇED kapsam dışı yazısı

Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu?

İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi

Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

Sağlık koruma bandı mesafelerine uygunluğunu gösteren belgeler

 

Ekol Danışmanlık

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı takibinizi, ÇED ve Çevre izin belgelerinin alımını itfaiye raporlarının alınması, tehlikeli / tehlikesiz atık lisanslarınızı alım işlerini hassasiyet ile yürütür.