Yatırım nedir?
Yatırım belli kaynakların getiri elde etmek amaçlı kullanımı anlamına gelir. Bu kaynaklar özmal varlığınız olabileceği gibi banka kredisi, hibe ve teşvik de olabilir. 

Teşvik nedir?
Yapılacak olan yatırıma devlet veya farklı kurumlar tarafından destek verilmesidir. Geri ödemeli olabileceği gibi geri ödemesiz, ya da tasarruf sağlatıcı özelliği bulabilir.

Ekol Danışmanlık Yatırım teşvikleri konusunda ne yapar?
Ekol Danışmanlık yatırım teşvikleri konusunda ÇED raporlarınızı ve yatırım teşvik dosyanızı hazırlayarak teşvik başvuru süreçlerinizi takip eder.