Dünya’da üretim ve ticaret eskisi gibi olmayacak, keşfederken yanınızda güvendiğiniz birinin olmasını ister misiniz?


 

Yeşil mutabakat (Green Deal) nedir?
Yeşil Mutabakat Avrupa Birliğinin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 azaltması ve 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmesi için çıktığı yoldur. Bu aynı zamanda düşük maliyet maksimum kazanç stratejisi üzerine kurulu olan ticaret sisteminin sosyal, mali ve çevresel olarak uyumlu ve sürdürülebilir ticari modeller ile yer değiştirme adımıdır. 
Avrupa kıtasında bunu yapmayı hedeflerken tedarikçilerini de bu konuda zorlayacak olan bu sistem dünya çapında bir dönüşümü başlatma niyetindedir. 

Yeşil mutabakat ülkemiz için ne anlama gelir? 
Yeşil ekonomiye geçiş ve yeni düzende yerini almak için fırsat olarak görülmesi gereken bu adım, yeni çağdaş yatırımlara ve eğitimli insan gücünün artışına gebedir. Ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak olan bir yapılanmadır. Bu adımlar doğal olarak ciddi mali kaynaklar gerektirmektedir. Öncelikli olarak enerji yoğun 5 sektör hedeflenmiştir. Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Gübre, Elektrik

Yeşil mutabakatın uygulama takvimi ve sorumlulukları nelerdir?
Ülkemiz için Yeşil Mutabakat Eylem Planı Ticaret Bakanlığı Tarafından hazırlanmış olup yayınlanmıştır. Eylem Planında, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir. Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.