SERA GAZI VE KARBON AYAK İZİ


Ürün ve hizmet üretirken hem maliyetlerinizi hem de çevreye olan etkinizi azaltmak size yardım etmemizi ister misiniz?


 

Sera gazı nedir?
Sera gazı başta karbon dioksit (CO2) ve metan (CH4) olmak üzere atmosferde ısıyı hapsetme kapasitesine sahip olan gazlardır. 

Karbon ayak izi nedir?
Karbon ayak izi sera gazlarının kuruluşların, ürünlerin, şehirlerin, kişilerin belli bir işi gerçekleştirmek için neden olduğu karbon salım miktarıdır. 

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?
ISO 14064 standardına göre yapılan hesaplamalar ile kuruluş ve ürün bazlı karbon ayak izi hesapları yapılmaktadır. 

Kimler Hesaplayabilir?
14064 standardına göre eğitim almış kişiler hesaplama yapabilirler. Hesaplanan veriler raporlandığında kuruluşunuzun sektör bazında nerede bulunduğunu görebilir, hem çevre hem de maliyet azaltma amaçlı yatırımlarınıza veya aksiyonlarınıza karar verebilirsiniz. 

Doğrulamayı kimler yapabilir?
ISO 14604 standardına göre ve ülkemizdeki yerel mevzuata göre yetkilendirilmiş kuruluşlar doğrulama hizmeti verebilmektedir. 

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) nedir?
Yaşam Döngüsü Analizi söylendiğinden de anlaşıldığı üzere bir ürün veya hizmetin oluşması için gerekli basamaklardan başlayıp, tüketimi, mümkünse geri dönüşümü değilse bertarafını da kapsayan bir sürecin çevresel etkilerinin hesaplanması işidir. ISO 14040/44 standardına göre yapılır. 

Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) nedir?
EPD, ISO 14025 Standardına göre ürünlerin yaşam döngülerinin çevresel etkilerini gösteren bir belgedir. Hesaplamalar bağımsız olarak doğrulanır. Enerji ve malzeme tüketimi, hammadde temini, üretim, nakliye, geri dönüşüm, vb aşamalarının hepsini kapsar. Yaşam Döngüsü Analizi sonuçlarınızı Çevresel Ürün Deklarasyonu olarak kullanabilirsiniz. 

İklim değişikliği nedir?
Sera gazlarının yoğunluğu nedeniyle güneşten gelen ışınlar yerküreden dışarı yansıtılamadığı için atmosfer ve dolayısıyla dünya ısınmaya başlar. Aynı etki seralarda bilinçli olarak yapılarak soğuk aylarda meyve sebze bitki yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğu atmosferin ısıma hızını artırır. Bu da başlarda küresel ısınma (global warming) olarak bilinen ancak sadece kürenin ısınmasıyla kalmayıp son yıllarda iklim değişikliğine evrilen, bizlerin de mevsimlerin kayması ve birbiri içine geçmesi olarak yaşadığımız sürecin nedenidir.

Su ayak izi nedir?
Su ayak izi karbon ayak izi gibi gerçekleştirilen faaliyetlerin tatlı su kaynaklarının kullanımıyla ilişkilendirilmesi ve takip edilmesi amacıyla yapılan hesaplamalardır. ISO 14046 standardına     göre hesaplamalar yapılır. Kurumunuzda bu hesaplamalar sayesinde kaynak kullanımının çevreye tatlı su kaynaklarına olan etkisini görebilir ve kullanımınızı azaltmayı düşünebilirsiniz.

Ekol Danışmanlık Yeşil Mutabakat Danışmanlığı kapsamında ne iş yapar?
Ekol Danışmanlık olarak AB ve Türkiye’nin çıktığı bu yolda tüm paydaşlarımıza gerekli desteği vermek, karbon ayak izi, su ayak izi, yaşam döngüsü analizi, çevresel ürün beyanı ve ilişkili konularda yardımcı olmak, gerekli proses tasarımları, fizibiliteleri ve finansman kaynakları açısından doğru bilgiyi aktarmak ve yapılmasına ön ayak öncelikli hedefimizdir. Bu yolda çok adım atılacağı aşikar, ilk adımınızdan itibaren beraber yürümek istiyoruz.