SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ


Ekonomik, sosyal ve çevresel temeller üzerinde kalıcı ve karlı bir şirket mi olmak istiyorsunuz?


 

Sürdürülebilirlik nedir?
Avrupa Birliğinin 17 hedef başlığı altında eylem planlarıyla ilerlediği, dünya üzerindeki yaşamımızı gelecek nesillerin de aynı hak özgürlük ve kaynaklara sahip olarak yaşaması, dünya ekosisteminin sağlıklı şekilde devam ettirilmesini merkez edinen bir yaklaşımdır. 2030 yılına kadar tüm dünya ülkeleri için bu hedeflerin sağlanması hedeflenmektedir. 

Kurumsal sürdürülebilirlik nedir?
Dünya ülkeleri için sürdürülebilir kalkınma fikrinden ilham alınarak kurumlar için de sürdürülebilirlik tanımlanmıştır. Ekonomik, Sosyal ve Çevre sac ayakları üzerine kurulu bir sistem tasarlanmış olup, sadece ekonomik karlılığın ön planda tutulduğu sistemler geride bırakılmaktadır. Çalışanların gelişimi ve sosyal hakları ile işletmenin çevresel etkilerinin çağdaş dünya ile uyumlu olması ve bu üç ayağın birbirini döngüsel olarak desteklemesi ana hedeftir. 

Kimler yararlanır?
İşlerini çağdaş dünya düzeninde kurmak isteyen, var olan işlerini bu temellere oturtmak isteyen tüm işletme ve kuruluşlar bu felsefeden yararlanabilir. Büyüklüğün düşünce sistemini uygulamaya etkisi yoktur. Herkes uygulamak için yaratıcı fikirler bulabilir. 

Ekol Danışmanlık Sürdürülebilirlik alanında size nasıl yardımcı olur?
Çevresel sürdürülebilirlik raporlarınızın hazırlanmasında katkı verir, yönlendirir ve raporun uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlamasını sağlar.