Loading

Değişen Ruhsat Yönetmeliği

Mevzuatın tamamı için lütfen bağlantıya tıklayınız

Ruhsat Düzenlemeleri ve Çevre İzni alım süreçleri için gerekli düzenleme yapıldı, Geçici faaliyet belgesi ile Ruhsat alınabiliyor. 
Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (…)(1) mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. (2)

Ruhsat alımı için yeni sektörler eklendi, bazı sektörlerin yeri değişti.

Tüm geri kazanım faaliyetleri tehlikeli tehlikesiz atıkların hepsi toplama ayırma tesisleri de dahil olmak üzere 1. Sınıf GSM ye tabi duruma gelmiştir, Varil ve IBC ve Tanker yıkama 2. Sınıftadır. Eski ruhsatlar geçerli ancak yeni alınacaklar ya da tadil yapacaklar bu listeye göre hareket etmek durumundadır. Listelerde değişiklikler olabilir, değişiklik olması durumunda yeninden bilgilendirme yapılacaktır. 

1. sınıf GSM ler e eklenen tesislere örnekler
1.3- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam ısıl gücü 10 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,
1.4- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,
1.5- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Jeotermal kaynaklı seracılık tesisleri,
1.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,
2.1.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Krom kaplama tesisleri,
2.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Endüstriyel filtre üretim tesisleri,
4.8.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Adblue, cam suyu, dizel yakıt katkısı üretim tesisleri,
4.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Boya üretim atölyeleri,
5.7.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Biyodizel depolama tesisleri,
7-ATIK İŞLEME SANAYİ (Değişik başlık: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)
7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,
7.2- Rendering tesisleri,
7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri,
7.4-  Katı atık depolama tesisleri,
7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,
7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.
7.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 100 ton ve üzeri kapasiteli deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,
7.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Tehlikeli atık ara depolama ve atıktan üretilmiş yakıt üretim tesisleri,
7.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Arıtma çamurları bertaraf ve değerlendirme tesisleri,
7.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atık barajı tesisleri,
7.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan biyometanizasyon tesisleri,
7.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)  Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasiteli atık yakma tesisleri,
7.13- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atık işleme entegre tesisleri,

9.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Kâğıt üretimi tesisleri,
9.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Liman tesisleri,
9.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Kağıt toplama, ayırma ve geri dönüşüm işlemi sonrası gri karton üretim tesisleri,

2. sınıf GSM lere eklenen tesislere örnekler

1.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam ısıl gücü 1-10 megavat (MW) arası kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,
1.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri,
1.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Briket kömür imalat tesisleri,
1.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri,
1.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3’ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,
1.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) altında kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,
2.1.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Rafine kurşun üretim tesisi,
2.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)Termal sprey yöntemiyle metal kaplama tesisleri,
2.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Elektroliz metal kaplama tesisleri,
2.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Konveyörlerden gemilere yükleme tesisleri,
2.13- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arasında motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,
2.14- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Elektroliz yöntemiyle çinko kaplama tesisleri,
3.22- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hafriyat kaynaklı toprak eleme, bahçe toprağı ve toprağı zenginleştiren elementler (torf, gübre, kil, taş) karıştırma, kırma, depolama ve satış yerleri,
3.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Seramik ve bakalit taşları üretim tesisleri,
3.24- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toz kömür imal ve kömür eleme ve paketleme tesisleri,
3.25- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kömür kurutma, boyutlandırma ve paketleme tesisleri,
4.17- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri,
4.17.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Tanker yıkama ve IBC tank temizleme tesisleri,

4.18- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri,
4.22- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atık kâğıdın temizliğinde kullanılan yardımcı kimyasal madde üretim tesisleri,
4.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Asfalt plenti tesisleri,
4.24- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Deri sanayi yardımcı kimyasal maddeleri üretim tesisleri,
4.25- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) AUS azot düşürücü üretim tesisleri,
4.26- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Dağıtım ve toplam depolama kapasitesi 500 m³’ün altı medikal gaz satış yerleri,
4.27- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Karbon ve grafit üretim tesisleri,
4.28- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kimyasal madde depolama, laboratuvar cam ve sarf malzemeleri tesisleri,
4.29- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50 HP’den düşük motor gücü kullanan metalin kauçuk ile kaplama tesisleri,
4.30- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri,
4.31- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Asfalt plenti, büz boru ve baca tesisleri,
4.32- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,
4.35- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Lastik üretim tesisi kaynaklı pişmemiş hamur hâlde telli kauçuk malzemenin tel çekme makinesinden geçirilmek suretiyle tel ile kauçuğun ayrılma tesisleri,
5.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Madeni yağ satış yerleri,
6.7.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Bitkisel ham yağ depolama yerleri,

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde ise sağlık kuruluşların görev yapan görevlilerin MYK dan sertifikalı eğitim alması istenmiş olup, depolama şartları ve koşullarında değişiklikler yapılmıştır. Eğitimler için geçiş süresi 1 yıldır. Yönetmeliğin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 

paylaş

Yorum Yapın