Loading
sıfır atık

Sıfır Atık Denetimleri Başlıyor

Sıfır Atık projesi, döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Bu projenin amacı israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmaktır. Türkiye’de 2017 yılında hayata geçirilen bu proje, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ile kaynakların verimli kullanımını desteklemeyi amaçlamaktadır. 30 mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak belirlenmiş birleşik Milletler tarafından 14 Aralık 2022 tarhinde kabul edilmiştir. 

1 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2024/4) ile sıfır atık sistemi denetlemelerinin artacağı ve kurulan sistemlerin düzenli olarak denetleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle çevre danışmanlık firmaları ve diğer kurumlar, sıfır atık yönetim sistemlerini hazırlamalı ve eksiksiz uygulamalıdır.

İşte sıfır atık sistemi kurulumu için bazı adımlar:

  1. Odak Noktalarının Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden ve raporlanmasından sorumlu kişiler belirlenmelidir.

  2. Mevcut Durum Tespiti: Kurumunuzda atıklar konusunda ne durumda olduğunuzun belirlenemsi ve mevcut durumunuzu analiz ederek ilerlemek kolaylık sağlayacaktır.

  3. Planlama: Mevcut duruma dayalı olarak kuruma özgü bir termin planı hazırlanmalıdır.

  4. İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin: Sıfır atık sistemi kurulurken, her birim dikkate alınarak ihtiyaç duyulan ekipmanlar belirlenmeli ve temin edilmelidir.

  5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Ekipmanlar temin edildikten sonra, hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

  6. Uygulama: Biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilmelidir. Ayrıca bilgilendirme afişleri de uygun yerlere asılmalıdır.

  7. Raporlama: Uygulamanın etkinliğini değerlendirmek için izleme yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Ayrıca, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden aylık olarak girişlerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. EÇBS’ye buradan ulaşabilirsiniz. E-devlet şifrenizle giriş yaparak sistemi kullanabilirsiniz. Eğer kurumunuzda henüz EÇBS sistemi kurulu değilse, bu konuda da size yardımcı olabiliriz.

Sıfır atık sistemi ile ilgili daha fazla bilgiyi ve denetimde yapılması gerekenleri bize ulaşarak öğrenebilirsiniz. 

paylaş

Yorum Yapın