ÇED RAPORLARI


İşletmenizin geleceğini planlarken her şeyi beraber düşünelim, doğru adımları zaman ve paradan tasarruf ederek atmanızı sağlayalım. Gerçek yatırım planlanmış olan yatırımdır.


 

ÇED / ÇED raporu nedir?
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları irdeleyen bir süreçtir. 

Hangi firmalar ÇED kararı almak zorundadır?
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında kalan firmaların dosya hazırlatarak süreci yürütmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan firmaların da “kapsam dışı” yazısı alarak işlemlerini yürütmesi gerekmektedir. 

Kimler ÇED raporu hazırlayabilir?
ÇED Yeterlik Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar bu süreçleri resmi olarak yürütebilir. 

ÇED başvuruları nereye ve nasıl yapılır?
Yönetmelik Ek-1 listesinde bulunan tesisler için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na, Ek-2 listesinde bulunan tesisler için Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüklerine başvurular yapılır. Ek-1 ve ek-2 listeleri için lütfen tıklayın.

ÇED süreçleri nasıl işler?
Proje yapılmadan önce ÇED süreci başlatılmadır. Aksi takdirde yatırım bedelinin %2 si kadar idari yaptırım uygulanır. 

Ekol Danışmanlık ÇED raporları konusunda size nasıl bir hizmet sunar?
Ekol Danışmanlık size 17 yıl ve 50 nin üzerinde sektörel tecrübesiyle en kaliteli ÇED danışmanlığı sürecini sunar. İşleriniz hızlı, planlı ve zamanında yürür.