KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI DANIŞMANLIĞI


Kayıt süreçlerinizi kolaylaştıralım, siz arkanıza yaslanın.


 

TÜRK REACH nedir?
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Avrupa Topluluğunun Avrupa Birliği'nin kimyasallar için oluşturduğu politikadır. Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. Bu tüzüğün karşılığı olarak Türkiye’de 03.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan “KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KKDİK)” devreye sokulmuştur. Bu yönetmeliğin amacı birkaç amacı vardır. Bunlardan başlıca olanlar Avrupa uyum sürecine katkıda bulunmak, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmaktır.

Kimyasal Değerlendirme uzmanı kimdir?
KKDİK yönetmeliğine göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kişilerdir. Kısaca KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) olarak adlandırılır. Kayıt işlemleri süresinde işletmeler adına süreçleri takip eder, gerekli dosya ve raporları oluşturur, yapılacak testleri belirler ve takip ederek kayıt sürecini baştan sona yönetir. Bu süreçler uzun süren tek başına yapılmayan, konsorsiyumlar kurularak yapılacak olan işlemlerdir. 

Kimyasal Kaydı nedir?
KKDİK- TÜRK REACH yönetmeliğine göre yıllık ithalatı veya imalatı 1 ton ve üzerinde olan kimyasalların kayıt süreçlerine başlaması gerekmektedir. Bu kayıtlar öncelikli olarak ÖN-MDBF (Malzeme Değişim Bilgi Formu) olarak yapılır sonrasında esas kayda geçilir. 

Ne zaman kimyasal kayıt yapmak zorundadır?
31.12.2023 tarihine kadar kayıtların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren kayıt süreci tamamlanmamış olan kimyasalların piyasaya arzı ve ithalatı yasaklanacaktır. 

EKOL danışmanlık TÜRK REACH kapsamında ne hizmet verir?
Kimyasal kayıtlarınızın güvenle en kısa sürede tamamlanmasını sağmak üzere KDU hizmeti ve tek temsilcilik hizmeti sunar. 
EKOL danışmalık kayıt süreçlerinizi hızlı güvenilir şekilde yürütür ve sonuçlandırır. Bu süreç içerinde gerekli olabilecek tüm dokümanları ve raporlamaları yapar. İngilizce ve Türkçe SDS ve TDS belgelerini onaylı şekilde hazırlar.