PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA (PKD)-ATEX


Konusunda uzman sertifikalı personellerle işletmenizin güvenliğini bir üst kademeye kolay ve az maliyetle taşıyalım.


 

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) nedir?
İşyerlerinde patlayıcı ortamların haritalanmasını sağlayan teknik ve doküman bütünüdür.

PKD yi kimler hazırlayabilir?
IECEx sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Hangi firmalar PKD hazırlatmalıdır?
Patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlamakla yükümlüdür.

PKD nasıl hazırlanır?
İşyerindeki kimyasalların tespiti yapıldıktan sonra EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartlarına göre zone hesaplamaları yapılır ve PKD oluşturulur.

PKD kime sunulur?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanı sıra üzere iç ve dış tedarikçi denetimlerinde ilgili mercie sunulur. 

Ekol Danışmanlık PKD konusunda ne iş yapar?
EKOL Danışmanlık işyerinizde IECEx sertifikalı uzmanları ATEX 137 standartlarına uygun şekilde Patlamadan Korunma Dokümanınızı hazırlar/revize eder.