ÇEVRE DANIŞMANLIĞI


DEĞİŞMEYEN YÜZLERLE KALİTELİ HİZMET ALMAK İSTER MİSİNİZ?


 

Çevre danışmanlığı nedir?
Çevre mevzuatlarının firmanıza uygun strateji ve uygulama planlarına dönüştürülerek sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamasını takip etme işidir. 
Hangi firmalar çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadır?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan işletmeler için Çevre Danışmanlık hizmeti alınması zorunludur. Bu listelerde yer alıp da hizmet almak istemeyen işletmeler kendi bünyelerinde mevzuatın gerektirdiği sayıda ve nitelikte çevre görevlisi istihdam ederek bu zorunluluğu yerine getirebilirler. EK-1 listesindeki tesislerin çevre yönetim birimi kurması zorunludur.

Bu listeler dışında kalan firmalarında mevzuatın kapsamı dışında kaldığını belirtmek üzere gerekli resmi süreçleri tamamlaması için çevre hizmeti alması mümkündür. 
Bunlarında dışında çevre mevzuatlarına uyum konusunda farkındalık oluşturmak ve kendisini geliştirmek isteyen işletmeler de hizmet alabilir. 

Kimler çevre danışmanlık hizmeti verebilir?
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olan işletmeler çevre danışmanlık hizmeti verebilir. Bunun dışında resmi olarak çevre danışmanlık hizmeti verilemez. 
Çevre mühendisleri başta olmak üzere yönetmelikle belirlenen diğer branşlardan uygun nitelikte olan ve Çevre Bakanlığı’ndan Çevre Görevlisi Belgesi (Çevre Yönetim Hizmeti Yeterlik Belgesi) almış olan yeterli tecrübedeki personellerin oluşturtulduğu yine 

Çevre izin ve lisansı nedir?
İşletmelerin çevre mevzuatlarında belirlenen sınırlarda çalışabileceğini gösteren iki aşamalı bir süreç sonunda düzenlenen belgedir. İlk aşamasında fiziki ve belge bazlı uygunluk denetlenirken, ikinci aşamasında fiili koşullar denetlenerek ve gerekli ölçüm sonuçları değerlendirilerek süreç sonuca ulaştırılır. 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kalan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı, atık geri kazanımı, işlemesi, depolaması, vb. işlemleri yapmak isteyen işletmelerin Çevre izin ve lisansı belgesi alması gerekmektedir. 

Hangi konularda Çevre izin ve lisansları verilir?
İzin konuları: emisyon, gürültü, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı
Lisans Konuları ise çok çeşitli olmakla beraber başlıca atık ön işlem, atık geri kazanım, atık bertaraf ve diğer atık yönetim faaliyetleri (ara depolama, yakma, yakmaya hazırlama, vb.) konularını kapsar. 

Çevre izin ve lisansı başvuruları nereye ve nasıl yapılır?
Başvurular Ek-1 tesisleri için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığına yapılırken Ek-2 ve kapsam dışı tesisler için Çevre Şehircilik ve İklim İl müdürlüklerine yapılmaktadır. Ek-1 ve Ek-2 listeleri için lütfen tıklayın. 

EKOL Danışmanlık size Çevre Yönetim Hizmetleri konusunda nasıl bir hizmet sunar?
Bahsi geçen tüm süreçlerinizin tasarlanması, eylem planı haline getirilmesi, yürütülmesi, takibi ve raporlanması işlemlerini yapar. Sizi ek zaman ve mali kayıplardan korur, işletmenizde çevre bilinci ve farkındalığı oluşturulması ve geliştirilmesi konularında rol alır.